Fecha: 01/10/1991
Idioma: Catalán
Procedencia: Generalitat de Catalunya-Departament de Sanitat i Seguretat Social
Ubicación: España

El libro ofrece una herramienta de trabajo para los profesionales que se encargan de diseñar los consultorios locales.
INTRODUCCIO .7
2 PRINCIPIS GENERALS I OBJECTIUS .11
L’Area Basica de Salut(ABS) .13
L’Equip d’Atenció Primaria (EAP) .13
El Centre d’Atencio Primaria (CAP) .14
El Consultori .14
3 ESTRUCTURA FUNCIONAL .15
4 DIAGRAMA FUNCIONAL .19
5 PROGRAMES FUNCIONALS BASICS .23
6 FACTORS DE DISSENY .27
Emplapament .29
Barreres arquitectòniques .29
Parametres dimensionals .29
Criteris constructius .31
Estructura .31
Tancaments primaris .32
Divisions i elements interiors primaris .32
Tancaments secundaris .32
Divisions i elements interiors secundaris .32
Acabats exteriors .33
Acabats interiors .33
Installacions .33
Sanejament .33
Fontaneria .34
Climatització .35
Gas .35
Electricitat .35
Enllumenat .36
Installations audio-visuals .36
Aparells elevadors .36
Protecció i seguretat .37
Manteniment .37
Equipament fix. 37
7 ESPAIS TIPUS 39
Vestibul .41
Lavabo per a persones amb mobilitat reduïda .42
Sala de consulta (tipus A) .43
Sala de consulta (tipus B) .44
Sala de consulta d’infermeria/Sala de tractaments .45
Sala d’espera .46
Magatzem general .47
Local de neteja .46
Local per al quadre elèctric .49
Local per al tomptador d’aigua .50
Local per a la caldera (potencia<50 kw) .51
Generalitat de Catalunya-Departament de Sanitat i Seguretat Social


Necesitas estar registrado para ver el contenido

Valora este post
Print Friendly, PDF & Email

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario