Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Memòria 1983-1984.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 21/10/1985
Tipología Hospitales Generales Documentación Bibliografias Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Memòria 1983-1984.


El libro recoge los acontecimientos que han tenido lugar en el Centro en los años 1983 y 1984. Aporta datos numéricos significativos, artículos de especial importancia en esta época y una muestra de actividades del hospital.
Presentació de la Junta de Govern.7
Composició de la Junta de Govern.10
Equip Humà.11
Balanç, resultat econòmic i inversions.13
ACTIVITAT ASSISTENCIAL.23
Resum de I'activitat assistencial i quadre general de dades.25
Dades per àrees i serveis.27
Àrea de Medicina.29
Àrea Quirúrgica.43
Àrea Materno-Infanti.57
Àrea d'Oncologia.61
Àrea de Psiquiatria.65
Serveis Centrals.69
Fisioterapia.83
Assistencia Social.85
DOCÈNCIA.89
Docència Pregraduats.92
Unitat docent de la U.A.B.92
Escola Universitària d'Infermeria.94
Docència Postgraduats i Postbàsica.97
INVESTIGACIÓ.107
ALTRES ACTIVITATS I FUNCIONS.117
Administració, Serveis generals, Staff i Patrimoni.119
Actes institucionals i relacions amb la comunitat.121
ASSOCIACIÓ DE DONANTS VOLUNTARIS DE SANG.125
MOSTRA D'ACTIVITATS SIGNIFICATIVES DE L'HOSPITAL DURANT EL PERÍODE 1983-84.131
Servei d'Oncologia: Cinquanta anys d'activitat Dr. Antoni Subias i Fages.135
Programa de trasplantament cardiac Dr. JosepM. Caralps i Riera.149
Programa de trasplantament de moll d'os Dr. Andreu Domingo i Albos.157
Programa de prevencib i control de la malaltia de Hansen Dra. Montserrat Perez i Lopez.163
El control de qualitat assistencial Dra. Rosa Sunol i Sala.167
Servei de suggeriments i reclamacions Sra. M. Virtudes Pacheco i Galván.177
CLOENDA.197
Hospital de la Santa Creu i Sant PauPara poder escribir un comentario debe iniciar sesión o darse de alta en el portal.