Fecha: 09/01/1997
Idioma: Gallego
Referencia: Galicia-DOGA
Fuente: Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivienda

Decreto 8/1997, do 9 de xaneiro, sobre residencia en réxime de alugueiro para maiores de 60 anos.DOG 17, de 9 de xaneiro de 1997.


Necesitas estar registrado para ver el contenido

Valora este post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment