Projecte de Decret legislatiu pel qual s?aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus

Arquitectura Proveedores Projecte de Decret legislatiu pel qual s?aprova el text refós de la Llei
reguladora dels residus


Páginas: 63pgs.
La disposició final de la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, faculta el Govern per a què, en el termini d?un any, refongui en un text únic la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus; la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus; la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, i aquesta Llei.
Páginas: 63pgs.
La disposició final de la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, faculta el Govern per a què, en el termini d?un any, refongui en un text únic la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus; la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus; la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, i aquesta Llei.

Para poder escribir un comentario debe iniciar sesión o darse de alta en el portal.

Proveedores Platino

Proveedores Plata