Fecha: 12/03/2012
Referencia: Catalunya-DOGC
Fuente: Direcció General de Prevenció, Extinció d`Ince i Salvaments

Definir les condicions de seguretat en cas d’incendi per als nous centres residencials i centres de dia per a gent amb dependència i gent gran, com els habitatges tutelats, les llars residència, les residències assistides i els centres de dia, expressades al Codi tècnic de l’edificació.

Resten fora de l’objecte d’aquesta instrucció els centres sociosanitaris, els quals s’assimilaran, atenent a les característiques dels seus ocupants, a Ús Hospitalari.


Necesitas estar registrado para ver el contenido

Valora este post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment