El pressupost sanitari d`enguany, que aprovarà avui el Servei Catalá de la Salut (CatSalut), és un 6,46% més baix que el de l`any passat. Malgrat la retallada, des
del Departament de Salut es proclama l`objectiu de garantir la cartera de serveis i tots els programes de díagnóstíc i atenció rápida en patologies de risc vital i que necessitin atenció urgent. Fins i totes posa en marxa un pla per reorganitzar l`atenció als
malalts crónícs, i un nou mapa d`investigació biomédica.


La despesa prevista per Salut minva el 6,46%, especialment en hospitals i farmàcia, però es promet mantenir serveis

Valora este post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment