Fecha: 03/11/1989
Idioma: Catalán
Referencia: Boe
Fuente: Presidència de la Generalitat

Real Decret 264/1989, de 9 d’octubre, de regulació de determinades matèries relacionades amb els aparells generadors de radiacions ionizants amb finalitat mèdica.DOGC nº1214 de 3 de Noviembre de 1989.

Valora este post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment