2n Congrés d`estalvi i eficiència energètica a l`edificació

Joan Sabaté i Christoph Peters | 22/06/2010
Tipología Laboratorios (p) Documentación Documentos 2n Congrés d`estalvi i eficiència energètica a l`edificació

Aquest document recull el 2n Congrés d`estalvi i eficiència energètica a l`edificació de l`Institut Català d`Energia de la Generalitat de Catalunya.
1.- Reducció de la demanada energètica de climatització
1.1.- Anàlisi de la demanda en funció de les tipologies de tancaments: façanes pesades versus lleugeres. Percentatge d`obertures.
1.2.- Anàlisi de la protecció colar de les obertures
1.3.- Ús de tècniques de recuperació: free-cooling y recuperadors de calor
2.- Eficiència dels sitemes tèrmics
2.1.- Anàlisi de consums en funció de l`eficiència dels equips
2.2.- Sistema de control integrat: ocupació protecció solar, clima, il·luminació...
3.- Il·luminació
3.1.- Estudi de l`optimització de la iluminació natural: persianes transportadores de llum
3.2.- Regulació i control
4.- Cicle de l`agua
4.1.- Sistemes de baix consum
4.2.- Ús de l`aigua freàtica per a WC i climatització


Para poder escribir un comentario debe iniciar sesión o darse de alta en el portal.

Patrocinadores Platino

Patrocinadores Plata