50 Estratègies de millora Insalud Balears 1995-1997

Insalud Balears | 01/01/1995
Tipología Centros de Salud Documentación Bibliografias 50 Estratègies de millora Insalud Balears 1995-1997


El documento que se presenta pretende ofrecer el resultado de un proceso de reflexión i de discussión, la finalitad del qual és definir qué estrategias deben desenvoluparse para continuar avanzando en la mejora de 1a atención sanitaria de carácter público, teniendo en cuenta la calidad del servicio que se da, augmentando la satisfacción del ciudadano que utiliza estos servicios y procurando una provisión más eficiente .
Introducció. 11
Primera part: Anàlisi de la situació actual
1.L'entorn físic i la població de les Balears. 14
2.El marc econòmic, cultural i polític de Balears. 18
3.La salut de la població de les Illes Balears. 21
4.L'estructura sanitària de l'Insalud de Balears. 29
5.L'activitat assistencial a l'Insalud de Balears. 33
6.La qualitat dels serveis i la percepció de l'usuari. 49
7.El clima de l'organització i els models actuals de gestió. 53
8.La docència i la investigació. 56
9.La despesa sanitària a Balears. 59
Conclusions. 62
Segona part: Línies estratègiques d'actuació
L1. Adequar la infraestructura i les dotacions dels serveis sanitaris a les necessitats actuals. 68
L2. Adequar la prestació de serveis a les necessitats detectades i a les noves
modalitats assistencials. 76
L3. Fomentar una "cultura" de qualitat dels serveis entre tots els membres de l'organització. 79
L4. Potenciar l'orientació dels serveis cap al ciutadà. 82
L5. Aproximar lee cultures clínica i de gestió . Millorar el clima de 1'organització. 88
L6. Millorar la coordinació entre Atenció Primària i Especialitzada. 91
L7. Cap a una contractació i provisió de serveis eficients. 94
L8. Adaptació dels sistemes d'informació, gestió i control a la nova situació. 97
L9. Potenciació de la política d'investigació i de desenvolupament (I+D). 99

Reflexions del grup de treball sobre la necessitat de canvis estructurals
en la organización. 101

Bibliografia. 106
InsaludPara poder escribir un comentario debe iniciar sesión o darse de alta en el portal.

Patrocinadores Platino

Patrocinadores Plata