De transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d?Aran en matèria de sanitat.

Departament de Sanitat i Seguretat Social | 25/02/2003
Tipología Centros de Salud Documentación Normativas De transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d?Aran en matèria de sanitat.


Decret 354/2001, de 18 de desembre, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d?Aran en matèria de sanitat (DOGC núm. 3544, de 2.1.2002), se li han traspassat les activitats i serveis relatius a la gestió del manteniment, l?adequació i la millora dels consultoris locals de titularitat municipal.
Ordeno:
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Disposició final
Annex 1
?1 Objecte de la convocatòria
?2 Beneficiaris
?3 Quantia i aplicació pressupostària
?4 Dades i documentació a presentar per sol· licitar la subvenció
?5 Criteris per a la concessió de les subvencions
?6 Presentació de les sol· licituds
?7 Concessió de les subvencions
?8 Justificació de la despesa
?9 Inspecció i control
?10 Obligacions de les entitats subvencionades
?11 Canvi de destinació
?12 Presentació de còpies o fotocòpies
?13 Revocació i infraccions administratives
?14 Compensació de deutes
?15 Publicitat
?16 Règim jurídic

Annex 2
Model d?instància que demana la base 4.1
Necesitas estar registrado para ver el contenido

Para poder escribir un comentario debe iniciar sesión o darse de alta en el portal.

Patrocinadores Platino