LLEI 13/2014, del 30 d`octubre, d`accessibilitat

| 30/10/2014
Arquitectura Accesibilidad Documentación Normativas LLEI 13/2014,   del 30 d`octubre,   d`accessibilitat

Aquesta llei estableix les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació, sens perjudici de les competències constitucionalment i estatutàriament atribuïdes a les comunitats autònomes, i de les atribuïdes a les corporacions locals.

Para poder escribir un comentario debe iniciar sesión o darse de alta en el portal.

Proveedores Platino

Proveedores Plata