ACORD GOV/13/2012, de 21 de febrer, pel qual s’aprova el Pla de salut. de Catalunya 2011-2015

21/02/2012
Servicios Hospitalarios Noticias ACORD GOV/13/2012, de 21 de febrer, pel qual s’aprova el Pla de salut. de Catalunya 2011-2015

El Pla de Salut de Catalunya és el marc de referència de les actuacions públiques del Govern de la Generalitat en l’àmbit de la Salut i formula els objectius de salut i les estratègies d’actuació del Departament Salut per mantenir i millorar la salut de la població, i defineix els indicadors d’avaluació. El Pla integra i dóna coherència a les polítiques de salut i serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut pública. Aporta una visió àmplia, amb la qual cosa els aspectes socioeconòmics i els determinants de la salut adquireixen tanta importància com les actuacions preventives i assistencials.

Correspon al Departament de Salut formular els criteris generals de la planificació sanitària, i també fixar els objectius, els índex i els nivells bàsics a assolir en les matèries que s’inclouen en el Pla de salut de Catalunya i establir-ne la metodologia i el termini per a la seva elaboració.
La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, regula el Pla de salut de Catalunya com a l’instrument indicatiu i el marc de referència per a totes les actuacions publiques en la matèria en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, amb una vigència quinquennal.

Necesitas estar registrado para ver el contenido

Para poder escribir un comentario debe iniciar sesión o darse de alta en el portal.

Proveedores Platino

Proveedores Plata