Legislació Vigent Relativa al Consorci Sanitari de Barcelona

Consorci Sanitari de Barcelona | 01/10/2098
Gestión Organismos Documentación Normativas Legislació Vigent Relativa al Consorci Sanitari de Barcelona


Legislació Vigent Relativa al Consorci Sanitari de Barcelona, ens públic de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona adscrit al Servei Català de la Salut
INDEX:

1- Llei 11/1995, de 29 de setembre, de modificació parcial de la Llei 15/1990, de 9 de juliol
2- Decret 74/1997, de 18 de març, pel qual es dicten normes en desplegament de la disposició
3- Ordre de 14 d'abril de 1997, per la qual es dóna publicitat de l'Acord del Govern de la Generalitat
4- Resolució de 13 de juny de 1997, de nomenament del senyor Joan G. Sintes i Pascual
5- Anunci de l'Acord de la Junta General del Consorci Sanitari de Barcelona
6- Resolució del conseller de Sanitat i Seguretat Social, de 14 d'octubre de 1997
7- Resolució del conseller de Sanitat i Seguretat Social, de 21 d'octubre de 1997
8- Resolució del gerent de l'Institut Català de la Salut, de 9 de desembre de 1997
Necesitas estar registrado para ver el contenido

Para poder escribir un comentario debe iniciar sesión o darse de alta en el portal.

Patrocinadores Platino

Patrocinadores Plata